Kontakt Os NYHEDSBREV

Kilder til Maharishi Vastu-Arkitektur

Vedisk arkitektur er det ældste og mest systematiske arkitektur-system, der findes i verden.

Viden om Vastu-arkitektur kommer fra Manasara og Maya Mata og andre ældgamle sanskrit-tekster. De beskriver den viden — Veda — der er nødvendig for at skabe form — Sthapatya. Disse tekster gælder for alle strukturer, både naturskabte og menneskeskabte, og deres primære anvendelse er indenfor arkitektur og byplanlægning.

Meget af denne viden om Vastu-arkitektur — eller Vastu — har været fragmenteret eller er gået tabt indtil fornylig. Maharishi Mahesh Yogi, grundlæggeren af det verdensomspændende Transcendental Meditationsprogram, arbejdede med de mest fremtrædende eksperter indenfor Sthapatya Veda i Indien for at bringe denne tidløse viden ud i verden. Ved systematisk gennemgang og vurdering af alle delelementerne har Maharishi rekonstrueret og tilvejebragt ensartethed i Vastu-arkitekturen.

Maharishi Vastu-arkitektur — det ældste og mest komplette system indenfor arkitektur og planlægning

Dette genoprettede system kaldes Maharishi Sthapatya Veda arkitektur eller Maharishi Vastu arkitektur. Ved at indlede med Maharishi gives respektfuld anerkendelse til Maharishi Mahesh Yogi, som genoplivede det ældste vidensystem, de 40 grene af Veda og vedisk litteratur, og genskabte det i dets oprindelige fuldkommenhed.

Sthapatya veda betragtes af mange som kilden til det Østasiatiske system Feng Shui.

“Da jeg flyttede ind i mit første Fortune-Creating hjem lagde jeg mærke til, at jeg sov lettere igennem uden at vågne flere gange i løbet af natten. Mine tanker var klarere og jeg traf bedre beslutninger både på arbejde og privat.” MERE

Meissner-effekten: Et indblik i hvorfor Maharishi Vastu-bygninger
skaber en indflydelse af uovervindelighed

Meissner-effekten er et fænomen indenfor kvantefysik. Den fastslår, at et systems evne til at modstå uorden er baseret på den kohærente, kollektive funktionsmåde af dets enkelte dele.

Det faktum, at lykkebringende bygninger skaber kohærente og beskyttende omgivelser, svarer til Meissner-effekten. Sådanne bygninger er designet til at tillade alle enkeltdelene at fungere kohærent og velordnet med hinanden såvel som med helheden.

Denne kohærens har to primære virkninger. Den skaber orden, harmoni og lykke for beboerne. Den beskytter dem tillige ved at hindre skadelige og negative virkninger i at trænge ind. MERE

Meissner-effekten

Et eksempel på uovervindelighed i kvantefysikkens superledningsevne

Meissner Effect

Almindelig leder

En almindelig elektrisk leder, som mangler kohærens, tillader ikke-velordnede elektroner et eksternt magnetfelt at trænge ind.

Superconductor

I en superleder afviser elektronerne spontant et eksternt magnetfelt på grund af deres kohærente, kollektive funktionsmåde og opretholder systemets uigennemtrængelighed.

Maharishi Vastu-effect

Et eksempel på uovervindelighed gennem lykkebringende boliger

Almindelig bygning

I en almindelige bygning vil uheldig orientering, proportioner, placering af rum og byggematerialer føre til ugunstige og skadelige indflydelser for beboerne.

Lykkebringende bygning

Den indre velordnede struktur i en Maharishi Vastu bygning forhindrer negativ indflydelse i at trænge ind i bygningen. Den tillader også det enkelte menneskes regenererende mekanismer at fungere på en sund og optimal måde.

Meissner-effekten har også en direkte parallel til planlægning af Maharishi vediske landsbysamfund. I sådanne boligsamfund er alt bygget i overensstemmelse med principperne i Maharishi Vastu. Vejene løber nord-syd og øst-vest i harmoni med de kosmiske kræfter og er placeret omkring en central plads. Disse designelementer beriger beboernes liv med den udviklende og balancerende energi i naturlovene og skaber orden, harmoni og kohærens i hele samfundet.

“Jeg oplever mit hjem som et fredeligt og trygt tilflugtssted, et fristed af ro, afklarethed og glæde. Jeg føler, at mit hus beskytter mig, ikke kun når jeg opholder mig i det, men selv når jeg er væk fra det.” MERE