Kontakt Os NYHEDSBREV

Bæredygtigt

Forbindelsen mellem bæredygtigt bygningsdesign og Maharishi Vedisk Arkitektur

Maharishi Vedisk Arkitektur og bæredygtigt bygningsdesign er tæt forbundne og deler et fælles formål – at bygge i harmoni med naturens love. Vedisk eller Vastu-arkitektur er 100% naturlovbaseret arkitektur. I modsætning hertil er bæredygtig arkitektur, der er baseret på de mest fremsynede i vores generation, som i stigende grad opdager og anvender flere naturlove end den forrige generation gjorde.

Hele ideen med bæredygtighed er forholdsvis ny og dukkede frem for få årtier siden som en reaktion på de utilsigtede skadelige konsekvenser af to århundreders industriel udvikling. Medens målene for bæredygtigt byggeri og design er prisværdige og deres udvikling absolut nødvendige, så kæmper det stadig for at finde et holistisk fundament for løsning af vores presserende miljøproblemer.

Udviklingen af grønne byggemetoder er baseret på observering af det, der ikke virker, en søgen efter det, der kunne virke, og eksperimeter for at finde de bedste løsninger. Denne prøven sig frem er langsommelig og sårbar med hensyn til utilsigtede konsekvenser. Polyurethan-skum blev sidst i 1970erne begejstret betragtet som et glimrende isoleringsmiddel, der kunne spare masser af energi i byggeriet. Men efter nogen tid forstod man, at det afgav giftige gasarter, der resulterede i dårligt indeklima og sundhedsfare. MERE

Naturen er uendelig. På livets overflade er sammenhængen mellem naturens dele og systemer noget, der virkelig overgår det menneskelige intellekt. Hvis man ikke har adgang til holistisk viden, er konsekvensen derfor, at utilsigtede negative konsekvenser kan blive resultatet.

Den eneste måde at lindre på denne situation er at virke ud fra det stille plan i skabelsen, hvor alle naturlove findes i deres holistiske tilstand. Maharishi vedisk arkitektur virker fra dette forenede plan. Når bæredygtigt grønt byggeri inkorporerer Sthapatya Vedas tidløse principper, vil resultatet være bæredygtigt grønt byggeri, som er i fuldstændig harmoni med naturens samlede lovmæssighed.

At lade gradvise eksperimenter danne grundlaget for grønt bygningsdesign er en ineffektiv metode til at realisere byggeri i harmoni med naturens love. Selvom der er meget, der er værdifuldt og vigtigt ved bæredygtig arkitektur-bevægelsen, har den brug for endnu en indfaldsvinkel for at kunne opfylde sit mål: at designe en bygning, som er i fuldstændig samklang med naturlovene.

Den indfaldsvinkel er Maharishi vedisk arkitektur. Dette ældgamle, fuldt udviklede system, som for nylig er blevet genoplivet i sin rene og komplette form af Maharishi Mahesh Yogi, er baseret på fuld overensstemmelse med naturens love

Kilden til viden om Maharishi vedisk arkitektur er i det stille plan af skabelsen, hvor alle naturlovene er fuldstændig i harmoni og balance med hinanden. Fra dette plan kan hver eneste impuls, der opstår, kun have en nærende og livsfremmende indflydelse på både den enkelte og det omgivende miljø. Dette giver den en udpræget fordel overfor bæredygtigt byggeri alene. MERE

Alle aspekter af vedisk viden er baseret på Samhita, et udtryk på sanskrit, som betyder samhørighed eller helhed. Samhita er enheden af alle forskellige aspekter i naturen, integration af alle delene til en forenet helhed.

Maharishi vedisk arkitektur er et af de 40 Samhita-baserede aspekter af den vediske litteratur. Ved at rette de menneskeskabte strukturer ind i overensstemmelse med de kosmiske strukturer på en dybtgående måde, stilles den menneskelige intelligens på linje med den kosmiske intelligens, og den menneskelige fysiologi forbindes med alle naturens love ved deres fælles kilde af enhed.

Fra dette plan bliver livskvaliteten højnet for det enkelte menneske, for det omgivende miljø og for hele universet. Dette opfylder de højeste idealer for bæredygtighed.

Begge metoder støtter i høj grad hinanden. Ved at integrere det 21. århundredes teknologier for bæredygtighed med de tidløse principper i Sthapatya veda sikrer vi den bedste udvikling for planeten Jorden. I takt med, at grønt byggeri bliver mere almindeligt, bygges der flere Maharishi Vastu boliger i overensstemmelse med bæredygtige teknologier, som vist i de følgende eksempler. Nogle af dem er endda totalt selvforsynende med energi. MERE

Vores planet står overfor de udfordringer, der kommer af høj industrialisering og overbefolkning. Det er meget lidt plads til fejltagelser, når vi vælger byggematerialer, energi til opvarmning og afkøling, vandforsyning og de andre teknologier, vi anvender i byggeri og byplanlægning, fordi det store antal byggeprojekter vil have betydelige konsekvenser for miljøet.

Da man i forgangne tider benyttede vedisk arkitektur, var den naturligt “grøn”. Dengang var der ingen syntetiske materialer. Nu, i vores industrialiserede civilisation, har vi bevæget os væk fra de fleste naturlige metoder. Hvis vi fortsætter med at øge vores behov for energi, elektricitet, opvarmning, airconditioning og andre industrialiserede teknologier, er det altafgørende, at vi finder ud af at anvende måder og metoder, der vil have den mindst skadelige virkning på vores planet.

Det er bydende nødvendigt, at ingeniører indenfor bæredygtighed forsker, opfinder og fremstiller nye måder til produktion af grønne byggematerialer og alternativer til de materialer, der anvendes i dag og som forurener og skaber stress i vore omgivelser.