Kontakt Os NYHEDSBREV

Feng Shui

Hvordan Maharishi Vastu Arkitektur er forskellig fra Feng Shui

Historiske kilder for både Feng Shui og Vastu viser, at Feng Shui er afledt af Vastu. På samme måde som Buddhisme og nogle kinesiske maleteknikker har deres oprindelse i Indien, menes også den ældgamle Vastu arkitektur at være kommet til Østasien fra Indien.

Der er mange retninger indenfor Feng Shui. Nogle af Feng Shuis kerneprincipper; såsom placering af rum, bygningens retningsorientering og virkningen af visse forhold i omgivelserne, har en klar forbindelse til principperne vi finder i Vedisk arkitektur. Dette bekræfter, som beskrevet i begge traditioner, at Feng Shui oprindelig kommer fra Vastu.

Der er dog talrige modsigelser indenfor de forskellige retninger i Feng Shui. Nogle retninger indenfor Feng Shui siger f. eks., at en sydindgang er den bedste. Dette er i diametral modsætning til viden indenfor Maharishi Vastu, som lægger vægt på, at en sydindgang er den mest skadelige for livskvaliteten. Dette er også verificeret gennem nyere statistiske undersøgelser.

Selvmodsigelserne i de forskellige retninger indenfor Feng Shui menes at skyldes tab af oprindelig viden og den deraf følgende mangel på forbindelse til Naturens love, som uundgåeligt opstår gennem tiderne. Efterhånden som den gamle viden om Vastu arkitektur blev udbredt fra sted til sted, generation efter generation, er det klart, at der gennem tiderne blev foretaget ændringer, som ikke var baseret på det dybeste plan af Naturens lov.

Det er vort store held, at Hans Hellighed Maharishi Mahesh Yogi fornylig har genoplivet Vastu i sin helhed gennem systematisk og omhyggelig evaluering af de bevarede videnstraditioner i Indien såvel som de gamle vediske tekster. Derfor har vi igen det mest effektive og fuldstændige videnssystem tilgængeligt: Vedisk arkitektur baseret på Naturens lov i sin fulde værdi.