Kontakt Os NYHEDSBREV

about_maharishi

”Fordi mennesket er kosmisk, bør alt, der vedrører det enkelte menneskeliv være i fuldstændig harmoni med kosmisk liv. Maharishi Vedisk arkitektur foreskriver bygningers dimensioner, størrelsesforhold, formler og retning, som vil sikre kosmisk harmoni og støtte til den enkelte samt fred, velstand og et godt helbred – det daglige liv i harmoni med naturens love – i fremgang og udvikling” Maharishi Mahesh Yogi

Maharishi om Vastu arkitektur

Principperne i ‘Maharishi Vastu Arkitektur’

‘Maharishi Vastu Arkitektur’ sikrer, at en bygning eller at fællesskab kun vil have livsfremmende virkninger på beboerne. Dette er resultatet af brugen af adskillige vigtige naturlov-baserede vediske principper:

1. Rigtig retning: Den måde, en bygning vender i forhold til verdenshjørnerne, har en markant og let målbar virkning på beboernes livskvalitet. Den opgående sols energi er den mest nærende. Bygninger, der vender mod øst, giver de største positive virkninger for beboernes sundhed og succes. MERE…

Korrekt orientering mod stik øst for at modtage den nærende indflydelse fra den opgående sol

Den menneskelige hjerne er følsom overfor retning og reagerer positivt på den opgående sols indflydelse. Når man kigger mod øst, fungerer hjernefysiologien anderledes end når man vender mod nord, syd eller vest. Hjernens naturlige tendens til at fungere i overensstemmelse med verdenshjørnernes retninger følger de samme naturlove, som anvendes i Maharishi vedisk arkitektur. De strukturerer selve universets skabende dynamik, som ligger til grund for både de individuelle og de kosmiske love, som opretholder orden i universet.

Maharishi Vastu boliger er placeret nøjagtig i forhold til verdenshjørnernes retninger for at frembringe livsfremmende indflydelse såsom sundhed, velstand, og fuldbyrdelse. Især bygninger med indgangen stik øst giver de mest lykkebringende virkninger. Hvis bygningerne ikke ligger rigtigt med hensyn til verdenshjørnerne, kan det føre til bringe frygt, fattigdom, problemer, mangel på succes og kroniske sygdomme. Videnskabelige undersøgelser indenfor medicin og statistik bekræfter virkninger af retning på vores sundhedstilstand og velstand.

Ud af otte mulige retninger (de fire kardinalretninger og fire diagonalretninger) resulterer kun to — stik øst og stik nord — i udelukkende lykkebringende virkninger. Dette er ensbetydende med, at mindst 75% af bygningerne i hver eneste eksisterende by i verden har en ikke-lykkebringende orientering, som bidrager til mangel på sundhed og andre samfundsproblemer. En sådan mangelfuld byplanlægning og byggeskik bør korrigeres for at forbedre vores livskvalitet.

Bygningernes forskellige virkninger i henhold til den retning, de vender

the four cardinal and the four diagonal directions

Alle inviteres til selv at vurdere deres hjem og arbejdsplads ud fra disse
universelle virkninger, som er beskrevet i Vedisk arkitekturs gamle tekster.

2. Rigtig placering af værelser: Solens energier har forskellig kvalitet i takt med dens bevægelse over himlen fra øst til vest. Bygninger, der skaber en positiv indflydelse, er designet, så de forskellige aktiviteter, vi har i de forskellige rum i hjemmet, er bragt på linje med solens tilsvarende kvalitet. MERE…

Rigtig placering af rummene sikrer, at aktiviteterne i hjemmet er i overensstemmelse med solens forskellige kvaliteter af energi

Naturens Lovs kraftigste indflydelse på jorden kommer fra solen. Når solen passerer over himlen, frembringer den forskellige kvaliteter af energi. Hjem bør designes, så de forskellige kvaliteter af solens energi svarer til hvert rums specifikke funktion og aktivitet. På denne måde vil naturens love understøtte alle aspekter af vore daglige aktiviteter. I ethvert hjem er der en ideel placering for stue, køkken, meditationsrum, kontor, etc.

Når placeringen af de forskellig rum er i overensstemmelse med naturlovene, vil man f. eks. blive mere opmærksom og klar, når man går ind på kontoret, i stuen vil man føle sig mere selskabelig, når man er i meditationsrummet vil sindet naturligt falde til ro, og man vil nyde virkningerne af meditationen.

Maharishi vedisk arkitektur tager højde for disse faktorer med hensyn til den rigtige placering af rummene, så alle aspekter af vore daglige aktiviteter i hjemmet eller på kontoret er i harmoni med naturens love.

Right Placement of Rooms

3. Rigtige proportioner: Proportioner er nøglen til vellykket design i naturen. En bygnings korrekte proportioner og mål styrker forbindelsen mellem vores individuelle intelligens og den kosmisk intelligens. MERE…

Naturens proportioner benyttes i boligens design

Når et hus designes, udregnes bygningens proportioner efter de matematiske ligninger i Vastu Vidya i Maharishi Sthapatyaveda arkitektur. Disse vediske formler tager blandt andet relationen mellem husets ejer og solen, månen, planeterne og stjernerne i betragtning for at sikre den perfekte resonans mellem de kosmiske strukturer og alle bygningens komponenter.

Right Proportion

4. Naturlige og giftfri byggematerialer og solenergi: En vigtigt bestanddel i Maharishi Vastu arkitektur er bæredygtighed, miljøet og vedvarende energi. Derfor benyttes naturlige og giftfri byggematerialer, der passer til de lokale klimaforhold. Dette indbefatter brugen af materialer som træ, mursten, stampet jord og adobe såvel som naturlig beklædning: ler, kalkpuds, marmor, skifer, keramikfliser og naturmaterialer til tæpper, gardiner og møbler, samt naturlig, giftfri maling og lim. MERE…

Brugen af naturlige
og giftfrie materialer
og alternative energikilder

Vediske hjem opføres ikke i nærheden af skadelige elektro-magnetfelter såsom højspændingsledninger og mikrobølgemaster. Særlig forholdsregler tages, såsom afskærmning af alle el-installationer og ledninger for at undgå elektro-magnetfelter i hjemmet. Ideelt set bør alle materialer og redskaber i et Maharishi Vastu hus være rene og sunde.

Et stigende antal boliger, der skaber en positiv indflydelse, bygges udelukkende af miljøvenlige materialer, og man anvender vedvarende energi-teknologier, som yderligere sikrer byggeri i harmoni med naturens love. Dette inkluderer et stigende antal bygninger, som er CO2 neutrale. Her benyttes solenergi til elektricitet og varmt vand, jordvarmeanlæg og regnvandsopsamling.

5. Maharishi Vastu tager også højde for andre vigtige forhold, så som:

• Grundens hældning
• Grundens form
• Uhindret opgående sol
• Påvirkning fra omgivelserne, inkl. havet, søer, vandløb og damme
• Valg af gunstige iværksættelsestidspunkter

Specielle faktorer ved Maharishi Vastu bygninger

Maharishi Vastu buildings feature several unique elements. MERE

En nærende virkning for hele familien

Brahmasthan — Mange strukturer i naturen har en stille kerne af intelligens, og strukturens aktiviteter er arrangeret rundt om dette centrum. Vi ser dette i galaksers, solsystemers, cellers og atomers struktur. Dette centrum kaldes en Brahmasthan eller stedet, hvor holistisk stilhed er til stede.

Som det er tilfældet i naturen, har en bygning, der skaber en positiv indflydelse, også en Brahmasthan. Denne faktor hjælper med til at gøre bygningen til en holistisk naturlovs-struktur.

“Gæster fortæller os, at de føler sig indhyllet i kærlighed, når de kommer ind i vores hjem.”
MERE…

Byer og lande, som er designet i overensstemmelse med Maharishi Vastu arkitektur, har også en Brahmasthan, så hver enkelt indbygger er forbundet med universel helhed på planet af kosmisk liv.

Vastu indhegning — Eftersom en Maharishi Vastu bygning er designet til at være i harmoni med universet, vil en bygnings indflydelse naturligt påvirke omgivelserne og give beskyttelse og skabe kohærens også udenfor fordøren. En Vastu indhegning eller mur markerer rækkevidden af denne indflydelse. Dens proportioner og mål er fastlagt i overensstemmelse med Sthapatya Vedas gamle formler.

WKRC News, Cincinnati den Principles of Maharishi Vedic Architecture

Kalash — En kalash er en vedisk form, som installeres på husets tag. Den er et tegn på Maharishi vedisk arkitektur. Kalash betyder ‘beholder’ på sanskrit, og den levendegør forbindelsen mellem huset og kosmos.

BACK TO TOP